Är återkrav av självrisk giltigt efter att trafikskadeersättning betalats ut?

Min son krockade min bil i december 2007. Försäkringsbolaget betalade ut ersättning enligt mitt försäkringsavtal. Nu, ca 4 månader senare skickar de brev och ber mig betala tillbaka 1000 kr till dem eftersom enligt försäkringsvillkoren gäller trafikförsäkringen med en självrisk på 1000 kr, då föraren vid skadetillfället var under 24 år. Detta var känt av dem redan när jag anmälde skadan, och jag uppgav att det var min son, 18 år, som hade kört bilen. Är jag tvungen att betala tillbaka de pengar (1000 kr) de nu vill ha?

Svar

Trafikförsäkringen är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget. Enligt det avtalet gäller en självrisk. Betydelsen av självrisk framgår indirekt av 21 § 1 st. trafikskadelagen (1975:1410) (TskL), nämligen att det är ett belopp av skadan som försäkringsgivaren har rätt att kräva åter från försäkringstagaren. Normalt sett dras detta belopp av vid utbetalning av försäkringsersättning, med stöd av en kvittningsregel i 32 § 2 st. 1 men. TskL. Gör försäkringsgivaren ingen kvittning så måste kravet, enligt 31 § 1 st. TskL, framställas inom tre år från det han fick kännedom om att kravet kunde göras gällande, annars har han inte längre har någon rätt att kräva beloppet. Vidare gäller i det senare fallet, enligt dispositionsprincipen, att försäkringstagaren måste invända mot kravet för att rätten ska gå förlorad.

I din situation så har det bara gått fyra månader från det att försäkringsbolaget fick reda på att föraren var under 24 år till det att kravet framställdes. Kravet har alltså framställts inom treårsgränsen och då har försäkringsbolaget, enligt vår mening, rätt att kräva betalning. Hoppas att svaret var till hjälp.

Publicerat i Försäkringsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.