Alla inlägg av

När behöver företaget en revisor?

En revisor är en utomstående person som har i uppdrag att granska verksamhet och bokföring i en organisation. Det kan röra sig om ett företag, en förening eller en myndighet. Det finns tre typer av revisorer: ideella, godkända och auktoriserade….

Posted in Bolagsrätt | Lämna en kommentar

Vad är bokföring? – En introduktion

Ett företag behöver hålla koll på pengarna som kommer in och var de tar vägen när de betalas ut ur bolaget. Detta att sammanställa alla affärshändelser i ett bolag kallas med ett annat ord för bokföring. Bokföringen är ett lagkrav…

Posted in Bolagsrätt | Lämna en kommentar

Hur kollar man potentiella kunders kreditvärdighet?

Jag undrar hur man enklast kollar potentiella kunders kreditvärdighet? Svar Vid affärer med nya kunder som du inte är bekant med är det viktigt att kolla upp kundens kreditvärdighet för att säkerställa en säker affär. Hur görs det i praktiken…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Vad är rekrytering?

Rekrytering är när en arbetsgivare söker efter en person som kan utföra ett jobb. Detta kan vara olika slags jobb och olika anställningar beroende på vad arbetsgivaren söker. Ofta är det en tillsvidaretjänst och då tillämpas i de allra flesta…

Posted in Arbetsrätt | Lämna en kommentar

E-cigaretter är lagliga?

De senaste åren har elektroniska cigaretter diskuterats ganska flitigt. Många är motståndare till dem eftersom de anses vara en inkörsport för unga, samt för att de inte löser grundproblemet för de som redan är rökare. Det dröjde en tid innan…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hur långt tillbaka i tiden sträcker sig betalningsskyldigheten för elförbrukning?

Jag har bott i en (student)hyreslägenhet i 2,5 år och planerar att flytta inom ett par månader. Under hela denna period har jag inte fått någon enda elräkning och därför antagit att elen ingått i hyran, men efter en titt…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Arbetsgivarens eventuella rättighet att dra av skatt från lönen pga en oanvänd reseförmån

Har arbetsgivaren rätt att tvärtemot skatteverkets intentioner förmånsbeskatta ett tjänstekort för fria resor, för en hel månadsperiod som lämnats tillbaka första dagen i aktuell månad (och därav inte kunnat användas månaden ut), och utan att förfaringssättet framgår vid tecknandet av…

Posted in Arbetsrätt | Lämna en kommentar

Antal medlemmar som ombud kan företräda i samfällighetsförening

Vad gäller vid fullmaktsförfarande hos en samfällighetsförening där en fråga som är av ekonomisk art beslutas (avyttra del av samägd mark)? Vissa av ägarna är s.k. stamfastighetsägare och delar ägandet av en och samma fastighet. Tvist har uppstått huruvida en…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppsägningstid vid avtal om inackordering av häst

Jag har en fråga rörande uppsägningstid för stallplats. Vi har inte avtalat med stallägaren om någon uppsägningstid. Vad gäller rent juridiskt? Finns det någon praxis eller lag om att man som inackordering alltid har ex en månads uppsägningstid? Svar Stallet…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skadestånd pga risk för skada

En elstople placerad precis utanför vår tomt gick av, pga att den var murken (inga extrema förhållanden förelåg), och orsakade materiella skador på staket och hus. Stoplens dåliga skick har påtalats av oss till elbolaget, men utan uppföljning. De hade…

Posted in Skadeståndsrätt | Lämna en kommentar