Alla inlägg av

Vad är rekrytering?

Rekrytering är när en arbetsgivare söker efter en person som kan utföra ett jobb. Detta kan vara olika slags jobb och olika anställningar beroende på vad arbetsgivaren söker. Ofta är det en tillsvidaretjänst och då tillämpas i de allra flesta…

Posted in Arbetsrätt | Lämna en kommentar

E-cigaretter är lagliga

De senaste åren har elektroniska cigaretter diskuterats ganska flitigt. Många är motståndare till dem eftersom de anses vara en inkörsport för unga, samt för att de inte löser grundproblemet för de som redan är rökare. Det dröjde en tid innan…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hur långt tillbaka i tiden sträcker sig betalningsskyldigheten för elförbrukning?

Jag har bott i en (student)hyreslägenhet i 2,5 år och planerar att flytta inom ett par månader. Under hela denna period har jag inte fått någon enda elräkning och därför antagit att elen ingått i hyran, men efter en titt…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Arbetsgivarens eventuella rättighet att dra av skatt från lönen pga en oanvänd reseförmån

Har arbetsgivaren rätt att tvärtemot skatteverkets intentioner förmånsbeskatta ett tjänstekort för fria resor, för en hel månadsperiod som lämnats tillbaka första dagen i aktuell månad (och därav inte kunnat användas månaden ut), och utan att förfaringssättet framgår vid tecknandet av…

Posted in Arbetsrätt | Lämna en kommentar

Antal medlemmar som ombud kan företräda i samfällighetsförening

Vad gäller vid fullmaktsförfarande hos en samfällighetsförening där en fråga som är av ekonomisk art beslutas (avyttra del av samägd mark)? Vissa av ägarna är s.k. stamfastighetsägare och delar ägandet av en och samma fastighet. Tvist har uppstått huruvida en…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppsägningstid vid avtal om inackordering av häst

Jag har en fråga rörande uppsägningstid för stallplats. Vi har inte avtalat med stallägaren om någon uppsägningstid. Vad gäller rent juridiskt? Finns det någon praxis eller lag om att man som inackordering alltid har ex en månads uppsägningstid? Svar Stallet…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Skadestånd pga risk för skada

En elstople placerad precis utanför vår tomt gick av, pga att den var murken (inga extrema förhållanden förelåg), och orsakade materiella skador på staket och hus. Stoplens dåliga skick har påtalats av oss till elbolaget, men utan uppföljning. De hade…

Posted in Skadeståndsrätt | Lämna en kommentar

Processuella möjligheter för professionella lagidrottare

Min fru har spelat volleyboll på elitnivå som semi-professionell spelare. Med semi-professionell menar jag att hon hade sitt dagliga jobb men hon fick också lite ersättning från klubben. Enligt kontrakten skulle klubben också ha betalt två flygbiljetter till valfri destination…

Posted in Processrätt | Lämna en kommentar

Överklagande av kommunalt vitesföreläggande

Jag har ett problem med att mitt sommarhus utsätts för skadegörelse. Detta har pågått i många år och nu har jag tyvärr inte råd att fixa alla sönderslagna fönster och sönderslagen inredning. Samtidigt är det någon som anonymt ringer och…

Posted in Offentlig rätt | Lämna en kommentar

Möjligheter att slippa förseningsavgift vid utebliven självdeklaration

Jag har blivit skönstaxerad. Jag lämnade in mitt deklarationsmaterial till min revisor ganska sent. Det skulle ha varit inne den 15 juni, men skickades den 15 september. Min revisor skrev till mig i ett mail att hon lämnat in deklarationen…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar