Alla inlägg av

Överklagande av försäkringskassans beslut

Hur överklagar man ett beslut som Försäkringskassan tagit? Jag anser att FK inte beaktat alla fakta i målet och vill överklaga beslutet. Vad ska man ta med i en överklagan? Måste det tillkommit nya fakta i målet? Ska all korrepondens…

Posted in Försäkringsrätt | Lämna en kommentar

Ersättningsmöjligheter vid kollision med oförsäkrad bil

Min bil har blivit påkörd av en annan bil den 18 augusti i år. Bilen framför mig försökte backa hastigt när föraren uppmärksammade en tom parkeringsficka. Föraren tvärbrömsade och backade snabbt, med full fokus på parkeringsfickan och tittade inte i…

Posted in Försäkringsrätt | Lämna en kommentar

Är återkrav av självrisk giltigt efter att trafikskadeersättning betalats ut?

Min son krockade min bil i december 2007. Försäkringsbolaget betalade ut ersättning enligt mitt försäkringsavtal. Nu, ca 4 månader senare skickar de brev och ber mig betala tillbaka 1000 kr till dem eftersom enligt försäkringsvillkoren gäller trafikförsäkringen med en självrisk…

Posted in Försäkringsrätt | Lämna en kommentar

Provborrning efter mineral

Vad äger jag som markägare? Min släkting ifrågasätter provborrningar på hans mark. I hans fall letar de efter en metall. Han undrar hur långt ner i marken han äger och vad har han för rätt att bestämma över sin mark…

Posted in Fastighetsrätt | Lämna en kommentar

Sälja andel i samägd fastighet

Om man samäger ett sommarhus med sina syskon, kan någon sälja sin del till en av syskonen utan att övriga tillfrågas? Svar När en fastighet ägs gemensamt av två eller flera personer blir lag 1904:48 om samäganderätt (SamägL) tillämplig. När…

Posted in Fastighetsrätt | Lämna en kommentar

Villkorad överlåtelse av andel i fastighet

Jag äger ensamt ett hus och har nyligen fått det värderat till 400 000 kr mer än vad det var värt när jag köpte det. Jag köpte huset för åtta år sedan. För drygt ett år sedan flyttade min nye…

Posted in Fastighetsrätt | Lämna en kommentar

Bolagsmäns ansvar för handelsbolags skatteskulder

Jag har några frågor knutna till handelsbolags skulder till borgenärerna. Historik: Jag och en vän startade ett handelsbolag i december 2003. Jag var ej aktiv i bolaget 2005 och sedemera begärde jag utträde i bolaget i oktober 2005 hos Skatteverket….

Posted in Bolagsrätt | Lämna en kommentar

Väsentlig förändring av bostadsrättsförenings mark?

Min bostadsrättsförening har placerat en 3,5 m hög och 4,5 m bred klätterställning mindre än tre meter från min uteplats, utan att ha presenterat ritningar eller förslag innan. Tidigare fanns där en gungbräda, 50 cm hög, placerad en bit bort….

Posted in Boenderätt | Lämna en kommentar

Besittningsskydd vid upprepade betalningsförseningar av hyra för lägenhet

Jag undrar hur det är, om en hyresvärd kan säga upp ett hyreskontrakt på grund av upprepade förseningar med hyran, Har försökt att kolla lite själv, och i Jordabalken står att man får tillbaks besittningsskyddet om man betalar inom 3…

Posted in Boenderätt | Lämna en kommentar

Vad gäller vid expropriation?

Jag är en privat fastighetsägare som har hyresgäster i form av olika företag. Jag äger en tomt i södra Stockholm där fastigheten är belägen. Nu har kommunen under cirka fyra år från och till förhandlat om att förvärva fastigheten för…

Posted in Fastighetsrätt | Lämna en kommentar