Besittningsskydd vid upprepade betalningsförseningar av hyra för lägenhet

Jag undrar hur det är, om en hyresvärd kan säga upp ett hyreskontrakt på grund av upprepade förseningar med hyran, Har försökt att kolla lite själv, och i Jordabalken står att man får tillbaks besittningsskyddet om man betalar inom 3 veckor efter delgivning av uppsägning för obetald hyra. Gäller detta ej om man varit efter med hyran vid upprepade tillfällen?

Svar

Regler om hyra av bostad finner man i 12 kap Jordabalken (JB), den så kallade hyreslagen. För det första kan man konstatera att man enligt 12 kap 20 § JB ska betala hyra senast den sista vardagen före varje kalendermånads början, om inget annat har avtalats.

Om man som hyresgäst dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen, så är hyresrätten enligt 12 kap 42 § 1p JB förverkad och hyresvärden har rätt att säga upp avtalet i förtid. Det är dock viktigt att uppmärksamma att om rättelse sker av hyresgästen innan hyresvärden sagt upp avtalet, så kan hyresgästen inte skiljas från lägenheten (12 kap. 43 § JB). Vidare föreskrivs i 43 § att, om ”rättelse sker” innan hyresvärden gjort bruk av sin rätt att uppsäga avtalet, hyresgästen får behålla lägenheten. Rättelse sker i detta fall genom att hyran erlägges, eventuellt genom att den deponeras. I 12 kap 44 § JB så kan man utläsa att om hyresrätten enligt 12 kap 42 § 1 p JB är förverkad på grund av dröjsmål med betalning av hyran och om hyresvärden med anledning av detta sagt upp avtalet, så får hyresgästen inte på grund av dröjsmålet skiljas från lägenheten, om hyran betalas på sedvanligt sätt eller om hyran deponeras hos länsstyrelsen enligt 12 kap 21 § JB.

Men även om du skulle ha dröjt mer än en vecka så skulle du ändå ha en chans kvar. Som hyresgästen har du vidare enligt 44 § första stycket möjlighet att återvinna den förverkade hyresrätten genom att, inom tre veckor från det att du underrättats om återvinningsmöjligheten samt, såvitt avser bostadslägenhet, socialnämnden meddelats om uppsägningen och anledningen till den, inbetala hyran eller deponera den hos länsstyrelsen. När det gäller bostadslägenheter måste hyresvärden dessutom lämna socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen ett meddelande om uppsägningen och anledningen till denna innan treveckorsfristen börjar löpa. Tanken är att avhysningar skall kunna undvikas om kommunala organ kopplas in. Kommunen har bl.a. möjlighet att betala förfallen hyra.

Om du som hyresgäst återvunnit hyresrätten kan du inte avhysas. Men om du alltför många gånger, alltså vid upprepande tillfällen under en tidsperiod, utnyttjar möjligheten att betala för sent för att sedan återvinna hyresrätten löper du dock risk att besittningsskyddet bryts om värden säger upp till avtalstidens utgång (se 46 § första stycket 2). Enligt 12 kap 3 § JB så gäller hyresavtal för obestämd tid, om inget annat är avtalat. Hyresavtalen som gäller för obestämd tid skall sägas upp för att upphöra att gälla. Enligt 12 kap 4 § så kan hyresavtal som gäller för obestämd tid sägas upp till det månadsskifte som inträffar närmast tre månader från uppsägningen.

Det är hyresgästen som har bevisbördan för att hyran betalats före återvinningsfristens utgång. För att styrka betalning krävs regelmässigt kvitto på betalning.

Det kan här dock tilläggas att besittningsskyddet är starkt i Sverige, men för att vara på den säkra sidan råder vi dig ändå att betala hyran i tid, för att undvika problem.

Publicerat i Boenderätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.