Bestridande av faktura

Jag är egenföretagare och jag har nu fått en faktura på 40 000 kr från en tidigare affärspartner på ett bokslutsarbete som ej har utförts. Då det inte finns någon konsumentvägledare i min kommun vet jag inte var jag ska vända mig, eller hur jag ska gå till väga för att bestrida fakturan. Inte nog med att det visar sig att jag inte har bokslutet klart, jag riskerar en prick hos Kronofogden för en faktura på en påhittad skuld, på ett fingerat belopp. Jag är övertygad om att fakturan kommer gå till Kronofogden så snart min 30 dagars betalningsfrist löpt ut.

Svar

Du har fått en faktura från en tidigare affärspartner på ett arbete som inte utförts. Din uppfattning är således att fakturan saknar grund och du vill därför bestrida fakturan. För att bestrida fakturan bör du gå till väga på följande sätt:

  1. Skriv ett brev till den tidigare affärspartnern där du förklarar att du inte anser dig skyldig att betala fakturan och varför du anser det. Skriv upp fakturanumret, beloppet, datumet, ditt namn och din adress och underteckna med ditt namn. Du kan förslagsvis bifoga en kopia på fakturan i brevet. Tänk på att ta en kopia på brevet som du sparar.
  2. Om det kommer krav från ett inkassobolag skriver du ett nytt brev där du på samma sätt förklarar varför du anser att kravet mot dig saknar laglig grund. Bifoga ditt första brev och ta en kopia på det nya.
  3. Du riskerar inte att få en betalningsanmärkning om du gör på detta sätt. Om det går så långt att ett inkassobolag eller affärspartnern själv ansöker hos Kronofogden om att utfärda ett så kallat betalningsföreläggande, måste Kronofogden först skicka ett brev till dig där du ges tillfälle att yttra dig i saken. Om du får ett sådant brev från Kronofogdemyndigheten, så ska du helt enkelt skriva än en gång vad som har hänt. Skicka med kopior av de andra breven du skrivit. Var tydlig med dina bestridanden. Om du inte bestrider så kommer Kronofogdemyndigheten att fastställa att skulden är riktig. Inkassobolaget (eller din tidigare affärspartner) kan dock lämna in en stämningsansökan till tingsrätten utan att invänta Kronofogdemyndighetens beslut. Skulle du få besked från tingsrätten att en stämningsansökan har lämnats in kommer tingsrätten fordra in ett svaromål från dig. På Domstolsverkets hemsida kan du ladda ner en blankett som kan hjälpa dig att utforma svaromålet. Skulle en process mot all förmodan aktualiseras så är det din tidigare affärspartner som måste bevisa att han har rätt att få betalt i enlighet med fakturan.

Denna bluffaktura som du fått kan ses som ett försök till bedrägeri. Brottet bedrägeri innebär enligt 9 kap. 1 § Brottsbalken, att någon genom vilseledande förmår någon annan till en handling, som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Genom att skicka ut en falsk faktura så har gärningsmannen försökt ge sken av att han har en fordran på dig och således försökt att vilseleda dig till att betala honom pengar som du inte är skyldig. Bedrägeriet är emellertid inte fullbordat förrän du betalar fakturan, eftersom gärningsmannen ännu inte har förmått dig till den handling som innebär skada för dig respektive vinning för honom. Det bör även tilläggas att det krävs att gärningsmannen har utfört den brottsliga gärningen uppsåtligen. Förenklat så innebär det att han skickade ut fakturan med ”flit” och med den avsikten att du skulle betala honom pengar som du inte är skyldig. För din egen skull och i bevishänseende vid en framtida tvist kan det därför vara bra om du polisanmäler fakturan som du fått.

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga så måste du bestrida den faktura du fått. Du förklarar att du inte anser att du är skyldig att betala och varför du anser det. För din egen skull kan det också vara lämpligt att polisanmäla den falska fakturan, eftersom det är fråga om ett försök till bedrägeri.

Publicerat i Insolvensrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.