Bostadsrättshavarens skyldighet till återställande vid sanering

pcb-saneringVår BRF skall sanera PCB-fogar på vår inglasade balkong där vi för 2,5 år sedan sänkt taket, klätt in bakre väggen med gipsplattor och lagt en platsbyggd trall. För att komma åt de gamla fogarna måste vi först själva riva allt det nybyggda, sedan även bekosta en återuppbyggnad enligt BRF. Är detta verkligen rätt och om vi skall driva process mot föreningen, vart vänder vi oss?

Svar

Enligt 16 § förordningen om PCB m.m. ska den som äger en byggnad där bland annat fogmassa kan ha använts vid uppförande eller renovering åren 1956-1973 undersöka om fogmassan är en PCB-produkt och i så fall vidta saneringsåtgärder. Bostadsrättsföreningen är således skyldig att utföra saneringen.

Ni har på er inglasade balkong sänkt taket, klätt in bakre vägg med gipsplattor samt lagt en platsbyggd trall. Enligt 7 kapitlet 7 § bostadsrättslagen får bostadsrättshavaren inte, utan styrelsens tillstånd, utföra åtgärder i lägenheten som innebär; – ingrepp i en bärande konstruktion, – ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller – annan väsentlig förändring av lägenheten. (I stadgarna får dock föreskrivas att styrelsens tillstånd inte behövs för att utföra en åtgärd.)

Det är svårt att utan närmare beskrivning av era åtgärder bedöma huruvida de omfattas av tillståndsplikten. Av vad som framgår i din fråga verkar era åtgärder emellertid inte ha inneburit några ingrepp i den bärande konstruktionen och det verkar inte som att ni har gjort några ändringar av de ledningar som nämns ovan. Möjligen skulle er sänkning av taket samt gipsplattorna innefattas av ”annan väsentlig förändring av lägenheten”. Det är dock svårt, såsom ovan nämnts, att utan närmare uppgifter om era ändringar bedöma huruvida de omfattas av tillståndsplikten.

Skulle era ändringar anses omfattas av tillståndsplikten saknas det närmare föreskrifter om vilka rättsföljder som är knutna till en överträdelse av bestämmelsen. Enligt ett rättsfall, RH 1994:28, kan det inte vara meningen att varje ändring som vidtagits i strid med bestämmelsen ovillkorligen ska medföra att lägenheten ska återställas. Det ska enligt rättsfallet vara upp till rätten att fritt, med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, avgöra om det finns skäl till ett återställande. I ert fall torde ni dock, med hänsyn till saneringsåtgärderna, vara tvungna att riva det nybyggda om det omfattas av tillståndsplikten.

Vid tvist ska ni vända er till allmän domstol. Vi råder er då att uppsöka en jurist.

Publicerat i Boenderätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.