Arbetsrätt

Vad är rekrytering?

Rekrytering är när en arbetsgivare söker efter en person som kan utföra ett jobb. Detta kan vara olika slags jobb och olika anställningar beroende på vad arbetsgivaren söker. Ofta är det en tillsvidaretjänst och då tillämpas i de allra flesta…

Posted in Arbetsrätt | Lämna en kommentar

Arbetsgivarens eventuella rättighet att dra av skatt från lönen pga en oanvänd reseförmån

Har arbetsgivaren rätt att tvärtemot skatteverkets intentioner förmånsbeskatta ett tjänstekort för fria resor, för en hel månadsperiod som lämnats tillbaka första dagen i aktuell månad (och därav inte kunnat användas månaden ut), och utan att förfaringssättet framgår vid tecknandet av…

Posted in Arbetsrätt | Lämna en kommentar

Kan arbetsgivaren kringgå LAS när det gäller uppsägning om man inte är med i facket?

Kan arbetsgivaren kringgå LAS när det gäller uppsägning om man inte är med i facket? Jag är nämligen inte ansluten till facket pga mina egna erfarenheter samt dåligt förtroende för facket. Facket vill att de som inte är medlemar ska…

Posted in Arbetsrätt | Lämna en kommentar