Bolagsrätt

Vad är bokföring? – En introduktion

Ett företag behöver hålla koll på pengarna som kommer in och var de tar vägen när de betalas ut ur bolaget. Detta att sammanställa alla affärshändelser i ett bolag kallas med ett annat ord för bokföring. Bokföringen är ett lagkrav…

Posted in Bolagsrätt | Lämna en kommentar

Bolagsmäns ansvar för handelsbolags skatteskulder

Jag har några frågor knutna till handelsbolags skulder till borgenärerna. Historik: Jag och en vän startade ett handelsbolag i december 2003. Jag var ej aktiv i bolaget 2005 och sedemera begärde jag utträde i bolaget i oktober 2005 hos Skatteverket….

Posted in Bolagsrätt | Lämna en kommentar

Avveckling av handelsbolag genom konkurs?

Jag äger ett handelsbolag tillsammans med min far. Vi har stora skulder och undrar hur vi ska gå till väga? Konkurs är något jag gått och tänkt på ett tag, men vet inte riktig hur det går till och vad…

Posted in Bolagsrätt | Lämna en kommentar

Minoritetsrevisorns rättigheter

Bolaget A har ett dotterbolag, A1, som i sin tur har ett dotterbolag A2. Dotterbolagen ägs till 100% av sina respektive moderbolag. Moderbolaget A har en ägare som har 60% och en ägare som har 40%. Minoritetsägaren tillsätter en minoritetsrevisor…

Posted in Bolagsrätt | Lämna en kommentar

Kompanjonsavtal vid start av företag

Min gode vän 45-årig thailändska, svensk medborgare med registrerat företag i restaurangbranschen, står just nu i begrepp att tillsammans med två andra personer, ett svenskt par, man och kvinna, starat upp en ny restaurang. Hon känner osäkerhet inför hur detta…

Posted in Bolagsrätt | Lämna en kommentar