Försäkringsrätt

Fastställande av reducerad ersättning

År 2002 bedömde Folksam att endast 1/4 del av min förtidspension beror på olycksfallet -91 varför jag får en starkt reducerad ersättning! Vem bedömer procentsatsen? Kan jag återuppta detta med Folksam på egen hand eller måste jag anlita advokat? Svar…

Posted in Försäkringsrätt | Lämna en kommentar

Överklagande av försäkringskassans beslut

Hur överklagar man ett beslut som Försäkringskassan tagit? Jag anser att FK inte beaktat alla fakta i målet och vill överklaga beslutet. Vad ska man ta med i en överklagan? Måste det tillkommit nya fakta i målet? Ska all korrepondens…

Posted in Försäkringsrätt | Lämna en kommentar

Ersättningsmöjligheter vid kollision med oförsäkrad bil

Min bil har blivit påkörd av en annan bil den 18 augusti i år. Bilen framför mig försökte backa hastigt när föraren uppmärksammade en tom parkeringsficka. Föraren tvärbrömsade och backade snabbt, med full fokus på parkeringsfickan och tittade inte i…

Posted in Försäkringsrätt | Lämna en kommentar

Är återkrav av självrisk giltigt efter att trafikskadeersättning betalats ut?

Min son krockade min bil i december 2007. Försäkringsbolaget betalade ut ersättning enligt mitt försäkringsavtal. Nu, ca 4 månader senare skickar de brev och ber mig betala tillbaka 1000 kr till dem eftersom enligt försäkringsvillkoren gäller trafikförsäkringen med en självrisk…

Posted in Försäkringsrätt | Lämna en kommentar

Ansvarsförsäkring – återbetalningsskyldighet?

Hej! En bekant till mig har blivit dömd att betala skadestånd till en annan person. Ett fösäkringsbolag har gått in och betalat den summa som han var dömd att betala. Kan försäkringsbolaget i efterhand kräva det beloppet av honom? Svar…

Posted in Försäkringsrätt | Lämna en kommentar