Insolvensrätt

Har man någon möjlighet att hävda äganderätt till lös egendom om leasinggivaren går i konkurs?

Vilket sakrättsligt skydd finns i allmänhet för nyttjanderättshavare av lös egendom? alltså om t ex jag leasat en bil; finns det någon möjlighet för mig att hävda äganderätt till denna i företagets, dvs leasegivarens konkurs? Svar Vi har för att…

Posted in Insolvensrätt | Lämna en kommentar

Enkelt skuldebrev

Varför upprättas ett skuldebrev? Vad kännetecknar det enkla skuldebrevet? Svar Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld. Det finns både löpande och enkla skuldebrev. Då frågan endast åsyftar enkla skuldebrev,…

Posted in Insolvensrätt | Lämna en kommentar

Borgensmans skyldighet att betala vid låntagares dödsfall

Jag undrar om man som borgensman har man skyldighet att betala avlidnas personers banklån? Svar Vi tänkte först kort berätta vad det innebär att gå i borgen för någon, och sedan besvara din fråga angående vad har man för skyldighet…

Posted in Insolvensrätt | Lämna en kommentar

Bestridande av faktura

Jag är egenföretagare och jag har nu fått en faktura på 40 000 kr från en tidigare affärspartner på ett bokslutsarbete som ej har utförts. Då det inte finns någon konsumentvägledare i min kommun vet jag inte var jag ska…

Posted in Insolvensrätt | Lämna en kommentar