Okategoriserade

Hur kollar man potentiella kunders kreditvärdighet?

Jag undrar hur man enklast kollar potentiella kunders kreditvärdighet? Svar Vid affärer med nya kunder som du inte är bekant med är det viktigt att kolla upp kundens kreditvärdighet för att säkerställa en säker affär. Hur görs det i praktiken…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

E-cigaretter är lagliga?

De senaste åren har elektroniska cigaretter diskuterats ganska flitigt. Många är motståndare till dem eftersom de anses vara en inkörsport för unga, samt för att de inte löser grundproblemet för de som redan är rökare. Det dröjde en tid innan…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Hur långt tillbaka i tiden sträcker sig betalningsskyldigheten för elförbrukning?

Jag har bott i en (student)hyreslägenhet i 2,5 år och planerar att flytta inom ett par månader. Under hela denna period har jag inte fått någon enda elräkning och därför antagit att elen ingått i hyran, men efter en titt…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Antal medlemmar som ombud kan företräda i samfällighetsförening

Vad gäller vid fullmaktsförfarande hos en samfällighetsförening där en fråga som är av ekonomisk art beslutas (avyttra del av samägd mark)? Vissa av ägarna är s.k. stamfastighetsägare och delar ägandet av en och samma fastighet. Tvist har uppstått huruvida en…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uppsägningstid vid avtal om inackordering av häst

Jag har en fråga rörande uppsägningstid för stallplats. Vi har inte avtalat med stallägaren om någon uppsägningstid. Vad gäller rent juridiskt? Finns det någon praxis eller lag om att man som inackordering alltid har ex en månads uppsägningstid? Svar Stallet…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Möjligheter att slippa förseningsavgift vid utebliven självdeklaration

Jag har blivit skönstaxerad. Jag lämnade in mitt deklarationsmaterial till min revisor ganska sent. Det skulle ha varit inne den 15 juni, men skickades den 15 september. Min revisor skrev till mig i ett mail att hon lämnat in deklarationen…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar