Enkelt skuldebrev

Varför upprättas ett skuldebrev? Vad kännetecknar det enkla skuldebrevet?

Svar

Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld. Det finns både löpande och enkla skuldebrev. Då frågan endast åsyftar enkla skuldebrev, så är det det som vi kommer att fokusera på.

Enkla skuldebrev är ställda till en viss person enligt 3 kap 26 § skuldebrevslagen (SkbrL). Rättsverkningarna av att ett enkelt skuldebrev utfärdats är att skulden inte är knuten till det fysiska skuldebrevet, utan skuldebrevet är mest till för att underlätta bevisningen av att det överhuvudtaget finns någon skuld. Det kanske mest utmärkande draget för just enkla skuldebrev är att en ny borgenär inte kan få bättre rätt än sin företrädare. Man kan rikta samma invändningar mot den nya borgenären, som kunde riktas till den ursprungliga borgenären (3 kap. 27 § SkbrL). Detta innebär att om gäldenären kan bevisa att betalning har erlagts, så behöver han eller hon inte betala igen, oavsett om den har gjorts planenligt eller ej.

Publicerat i Insolvensrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.