Ersättningsmöjligheter vid kollision med oförsäkrad bil

Min bil har blivit påkörd av en annan bil den 18 augusti i år. Bilen framför mig försökte backa hastigt när föraren uppmärksammade en tom parkeringsficka. Föraren tvärbrömsade och backade snabbt, med full fokus på parkeringsfickan och tittade inte i backspeglen att det fanns min bil bakom hans. Jag förstod att han var på väd att backa i mig, men kunde inte själv backa för att jag hade andra bilar bakom mig.

Efter olyckan har killen försökt att bara köra sin väg men jag hann att stoppa honnom. Föraren erkände inte att det var hans fel, så jag tillkallade polisen. Efter 2,5 timmar anlände polisen och tog våra versioner om vad som hade hänt. Raporterna skickades till polisens diariekommitté och därifrån hoppades vi få en bedömning om vem ska kontakta vems försäkringsbolag för skadereparationer. Efter 3 veckors väntan lyckades jag själv att leta reda på kommittén och fick beskedet att ärandet har lagts ner!

Här står jag alltså med en krockad bil (ej körbar) och har inte ens en officiell utlåtande om att det var den andra förarens fel. Inofficiellt har polisen bekräftat att det är alltid den som backar som är vållande, men det har jag ingen skriftlig uttalande om när det rör sig konkret om mitt fall.

Jag förstår att sådana frågor reder man ut försäkringar imellan, men nu visar det sig att killen körde en oförsäkrad bil…!!! Det konstiga är att poliserna på plats, som skrev ner våra berättelser om det inträffade har också kollat våra papper så som försäkringar och körkort, och de reagerade inte att bilen var oförsäkrad. Sådana bilar får ju överhuvudtaget inte finnas på våra vägar! Nu vet jag inte vad jag ska göra.

Min egen försäkring täcker bara någon annans skador om det är mitt fel. Alltså, jag kan inte kontakta min egen försäkring för mina skador. Jag kan inte kontakta hans försäkring för att hans bil är oförsäkrad. Jag kan kanske stämma honnom personligen och begära skadestånd, men hur ska jag kunna göra det utan en officiell utlåtande av polisen eller någon annan myndighet. Det är ju inte ens officielt faststält vems fel det var. Jag kan kanske anlita en advokat, men skadorna är inte så omfattade att jag skulle villja riskera att processa med hjälp av en dyr advokat. Jag har inte heller tid att lägga ner på det.

Vad har jag för möjligheter att få mina bilskador täckta av killen som backade på min bil (som ju även var stilla stående vid tillfället). Hur ska jag göra? Vem ska jag kontakta? Hjälp!

Svar

Vi beklagar den uppkomna situationen men vår bedömning är att du har stora möjligheter att komma till rätta med problemet.

Vi tolkar din fråga som att det inte förekom några personskador, utan endast sakskador.

Skada på en bil eller på gods som transporteras med bilen ersätts i regel inte av bilens trafikförsäkring. Men skadas sådan egendom vid en bilkollision, vilket ju skett i ditt fall, kan ersättning utgå från försäkringen för den andra bilen, förutsatt att oaktsamhet eller bristfällighet på denna sida har orsakat skadan, se trafikskadelagen (TSL) 10 § 2 st.

När det gäller frågan om oaktsamhet är detta naturligtvis svårt att avgöra med hänsyn till de uppgifter du lämnar i frågan. Klart är i alla fall att du har blivit påbackad av en parkerande bil och att du på intet sätt har varit medvållande till kollisionen. Enligt vår mening talar mycket för att oaktsamhet kan läggas föraren i den oförsäkrade bilen till last.

Trafikförsäkring är i allmänhet obligatorisk för motordrivna fordon. I ditt fall kolliderade du med ett oförsäkrat fordon. Detta hindrar dig dock inte från att erhålla ersättning på samma sätt som om bilen varit försäkrad. Om en skada har förorsakats av en bil som saknar vederbörlig trafikförsäkring, ansvarar nämligen landets trafikförsäkringsbolag solidariskt; de företräds härvid av Trafikförsäkringsföreningen, se närmare TSL 16 § och 30 §. Det är alltså till Trafikförsäkringsföreningen som du ska vända och kontaktuppgifter finner du på deras hemsida, www.tff.se.

Publicerat i Försäkringsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.