Felaktig upplysning från säljaren

Om man har köpt en tavla och vid köpet utgick ifrån att tavlan var en äkta från X, men efter en tid visar det sig att det är en kopia gjord av en annan konstnär. Föreligger det då ett köpsrättsligt fel om

  1. säjaren är i god tro har uppgett att tavlan var äkta från X.
  2. säljaren sa ingenting vid köpet angående om tavlan var äkta eller ej.

Svar

Köprätten regleras utifrån Köplagen (KöpL) eller Konsumentköplagen (KKL). Konsumentköplagen tillämpas då en näringsidkare säljer en vara till en konsument. I andra fall tillämpas köplagen.

Fel enligt KöpL

Varan ska i kvalitet och andra egenskaper stämma överrens med avtalet, KöpL 17 §. Fel föreligger om varan inte överrensstämmer med sådana uppgifter som säljaren lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, KöpL 18 § 1 st.

Fel på varan enligt KKL

Vad som är fel på varan regleras i KKL 16 §. En vara ska stämma överrens med avtalet när det gäller kvalitet, art och andra egenskaper. Varan ska stämma överrens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren har sagt. Om varan avviker från detta så är den felaktig. Fel föreligger enligt KKL 19 § om varans egenskaper inte stämmer överrens med uppgifter om varan som lämnades innan köpet.

1) Säljaren ansvarar för det han särskilt utfäster om varan, tavlans, kvalitet och äkthet. Om säljaren har uppgivit att tavlan var äkta med det visar sig att den var en kopia så föreligger ett köprättsligt fel.

2) Om säljaren inte nämnde om tavlan var äkta eller ej så är det inte ett köprättsligt fel om tavlan inte är äkta. Däremot kan det föreligga köprättsligt fel om säljaren förstod att köparen antog att tavlan var äkta men valde att inte säga något. Enligt KKL 16 § så är en vara felaktig om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varan som säljaren kände till eller borde ha känt till och som köparen kunde räkna med att bli upplyst om. En ytterligare förutsättning är att underlåtenheten antas ha inverkat på köpet.

Om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta föreligger fel enligt KKL 16 § och KöpL 17 §. Om säljaren visste att tavlan inte var äkta och samtidigt förstod att köparen trodde att den var äkta men underlät att säga något så föreligger köprättsligt fel.

Publicerat i Köprätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.