Försvarare vid förhör

Jag skall kallas in till ett förhör hos polisen för en anmälan om sexuellt ofredande bör jag ha juristhjälp att medverka då?

Svar

Vi rekommenderar att du så tidigt som möjligt tar kontakt med ett juridiskt ombud för hjälp i din rättsliga process. En försvarare kan fungera som ett stöd både på ett rent juridiskt men också på ett mer personligt plan.

Det är dock inte säkert att försvararen får medverka vid förhör under en förundersökning. Enligt Rättegångsbalken får försvarare närvara, om det kan ske utan men för utredningen. Om förhör hålls på din begäran har din försvarare emellertid rätt att närvara. Försvararen har således, med undantag för förhör som hålls på den misstänktes begäran inte en obetingad rätt att närvara vid förhör under förundersökningen; det krävs att hans eller hennes närvaro inte är till men för utredningen. Vid förhör med den misstänkte anses dock möjligheterna att vägra försvararen att närvara vara ytterst begränsade varför du bör kunna utgå ifrån att din försvarare får medverka.

Sammanfattningsvis anser vi alltså att du bör kontakta ett juridiskt ombud, även om du anser att du är oskyldig och att motparten saknar bevis. Efter en genomgång av din precisa situation med ditt ombud kan ni tillsammans avgöra hur mycket stöd du behöver i processen.

Publicerat i Processrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.