Processuella möjligheter för professionella lagidrottare

Min fru har spelat volleyboll på elitnivå som semi-professionell spelare. Med semi-professionell menar jag att hon hade sitt dagliga jobb men hon fick också lite ersättning från klubben. Enligt kontrakten skulle klubben också ha betalt två flygbiljetter till valfri destination…

Posted in Processrätt | Lämna en kommentar

Överklagande av kommunalt vitesföreläggande

Jag har ett problem med att mitt sommarhus utsätts för skadegörelse. Detta har pågått i många år och nu har jag tyvärr inte råd att fixa alla sönderslagna fönster och sönderslagen inredning. Samtidigt är det någon som anonymt ringer och…

Posted in Offentlig rätt | Lämna en kommentar

Möjligheter att slippa förseningsavgift vid utebliven självdeklaration

Jag har blivit skönstaxerad. Jag lämnade in mitt deklarationsmaterial till min revisor ganska sent. Det skulle ha varit inne den 15 juni, men skickades den 15 september. Min revisor skrev till mig i ett mail att hon lämnat in deklarationen…

Posted in Okategoriserade | Lämna en kommentar

Byte av skola p.g.a. mobbning

Det är så att min son har under lång tid blivit mobbad i skolan och det har gått så långt nu att han vägrar gå till skolan. Mobbingen är sådan att han blir totalt utfryst och ingen pratar med honom…

Posted in Offentlig rätt | Lämna en kommentar

Rätt att kräva avhjälpande vid fel på bil

Vi har köpt en bil där säljaren mörkat ett ganska stort fel, det finns bevis för att han vetat om felet när han sålde bilen. Vi har kontaktat säljaren för att ge honom en chans att göra rätt för sig….

Posted in Köprätt | Lämna en kommentar

Felaktig upplysning från säljaren

Om man har köpt en tavla och vid köpet utgick ifrån att tavlan var en äkta från X, men efter en tid visar det sig att det är en kopia gjord av en annan konstnär. Föreligger det då ett köpsrättsligt…

Posted in Köprätt | Lämna en kommentar

Har man någon möjlighet att hävda äganderätt till lös egendom om leasinggivaren går i konkurs?

Vilket sakrättsligt skydd finns i allmänhet för nyttjanderättshavare av lös egendom? alltså om t ex jag leasat en bil; finns det någon möjlighet för mig att hävda äganderätt till denna i företagets, dvs leasegivarens konkurs? Svar Vi har för att…

Posted in Insolvensrätt | Lämna en kommentar

Enkelt skuldebrev

Varför upprättas ett skuldebrev? Vad kännetecknar det enkla skuldebrevet? Svar Ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld. Det finns både löpande och enkla skuldebrev. Då frågan endast åsyftar enkla skuldebrev,…

Posted in Insolvensrätt | Lämna en kommentar

Upphovsrätt till fotografier

Jag spelar i ett band som vill använda ett antal fotografier på gamla boxare på affischer. Bildernas ursprung och upphovsmän kan vi ej spåra. I något fall vet vi namnet på den fotograferade. Ingen bild är dock tagen före 1940….

Posted in Immaterialrätt | Lämna en kommentar

Bakgrundsmusik på hemsida samt upphovsrätt till kartor

Jag undrar om ett företag får på sin hemsida använda sig av tex en låt Beethoven eller Mozart i bakgrunden, till exempel Beethovens Ödessymfoni. Behöver man tillstånd för detta? Vad gäller? Undrar även m en tecknare får göra en karta,…

Posted in Immaterialrätt | Lämna en kommentar