Hur långt tillbaka i tiden sträcker sig betalningsskyldigheten för elförbrukning?

Jag har bott i en (student)hyreslägenhet i 2,5 år och planerar att flytta inom ett par månader. Under hela denna period har jag inte fått någon enda elräkning och därför antagit att elen ingått i hyran, men efter en titt på kontraktet såg jag nu att el ej ska ingå i hyran. Hur långt tillbaka kan jag bli betalningsskyldig om detta upptäcks av hyresvärden vid utflytt? Det borde ju vara deras skyldighet att skicka elräkning till mig.

Svar

Tack för att du har valt att vända dig till Juridikrådgivarna.

För att besvara frågan har jag beaktat följande uttalande från Allmänna reklamationsnämnden, som finns i flera av deras rekommendationer:

”Nämnden konstaterar att utgångspunkten när det gäller debitering av el är att konsumenten är skyldig att betala för den el som han eller hon faktiskt har förbrukat, om fordran inte har preskriberats enligt den treåriga preskriptionsfristen i preskriptionslagen (1981:130). Nämnden konstaterar dock att undantag från principen om att förbrukad el skall betalas inte är uteslutna, om vissa speciella omständigheter är för handen.”

För att en elleverantör ska kunna rikta ett krav mot dig, en s.k. fordran, så måste elleverantören ha ett avtal att grunda det på. Avtal kan uppstå genom konkludent handlande, dvs att båda parter i avtalet företar handlingar som bekräftar att de anser sig bundna. I ett rättsfall från 1981 ansåg Högsta domstolen att genom parkering av en bil på en parkeringsplats så accepteras villkoren för parkeringsplatsen. I ditt fall har eventuellt ett avtal uppkommit genom att elleverantören levererat el och du förbrukat den.

Den tid elleverantören har rätt att kräva ut sin fordran är tre år för fordran mot en konsument, om fordringen avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som en näringsidkare i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk, enligt 8 § 1 st. och 2 § 1 st. 1 men. preskriptionslagen (1981:130).

Jag förmodar att det är ett elbolag som levererar elen. Elen som ses som en nyttighet i lagens mening. Även övriga förutsättningar enligt lagtexten bör i det här fallet vara uppfyllda.

Du bör alltså vara betalningsskyldig tre år bakåt i tiden. Hoppas att detta klargjort vad som gäller.

Publicerat i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.