Kompanjonsavtal vid start av företag

Min gode vän 45-årig thailändska, svensk medborgare med registrerat företag i restaurangbranschen, står just nu i begrepp att tillsammans med två andra personer, ett svenskt par, man och kvinna, starat upp en ny restaurang. Hon känner osäkerhet inför hur detta kan utvecklas. Jag har gett henne rådet att skriva ett samarbetsavtal. Hennes begränsningar i kunskap om det svenska samhället och det svenska språket är begränsade. Ge henne via underteckanad ett råd hur vi går vidare.

Svar

Reglerna kring företagande är många och för att kunna besvara din fråga mer utförligt krävs att jag vet i vilken form din vän och de två övriga tänker bedriva sin verksamhet; såsom aktiebolag, enkelt bolag, handels- eller kommanditbolag.

Oavsett vilken typ av bolag de tänker bilda är det, precis som du säger, viktigt att man i förväg diskuterar igenom och skriver avtal om hur verksamheten skall skötas. Det är viktigt dels för att att alla skall vara medvetna om varandras syn på hur företaget skall bedrivas vilket underlättar och kan förebygga konflikter, och dels för att veta hur man skall hantera oväntade händelser. Det finns många olika benämningar på denna typ av avtal såsom kompanjonsavtal, aktieägaravtal, bolagsavtal, handelsbolagsavtal eller konsortialavtal.

Om det är ett aktiebolag finns fler formkrav och registreringskrav (se aktiebolagslagen) medan avtalet för de övriga bolagsformerna inte behöver ha särskild form. Det är naturligtvis lämpligt att avtalet är skriftligt och undertecknat av samtliga bolagsmän. Innehållet i avtalet kan vara mycket kortfattat eftersom reglerna i bolagslagen fyller ut reglerna i de fall parterna inte träffat särskild överenskommelse.

Här har jag skrivit en lista på saker som du bör rekommendera dem att diskutera igenom och sedan skriva ner för att ha med i avtalet:

-Långsiktiga planer (Diskutera vars och ens uppfattning om på vilken sikt samarbetet skall bedrivas. Finns det t.ex. uppfattningar om att företaget skall jobbas upp och säljas inom fyra år samtidigt som någon annan delägare ser samarbetet som mera långsiktigt. Finns det redan i starten önskemål om att träda ur efter en tid?)

-Arbetsfördelning (Diskutera noga förväntningar och uppfattningar om hur arbetet i företaget skall bedrivas och vad respektive kompanjon skall ha för arbetsområde eller arbetsuppgifter.)

– Arbetsersättning/lön och arbetstider/semester

– Hur ska vinster eller förluster delas? (Skall de delas lika mellan kompanjonerna i handelsbolag eller skall förluster fördelas i förhållande till insatt kapital? Om det behövs nytt kapital i handelsbolaget, skall kompanjonerna i så fall sätta in kapital i proportion till deras andelsinnehav (HB)? Skall överskott i Handelsbolaget fördelas efter varje delägares insatta belopp, helt eller som komplettering till ersättning för arbetsinsats?

-Hur länge skall avtalet gälla och vad ska hända om någon bryter mot avtalet?

– Vem beslutar om vad?

-Vad händer om en delägare blir allvarligt sjuk eller avlider?

Mycket kan hända och det är som sagt viktigt att veta var man har varann och hur man skall lösa problem på vägen på ett så enkelt sätt som möjligt.

Publicerat i Bolagsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.