Överklaga till Europadomstolen

Jag och min make blev nyligen nekade medgivande för adoption av ett släktingbarn, p.g.a. våra utredares tidigare dåliga erfarenhet av liknande fall, ej på grund av oss som föräldrar, något som vi anser ej borde få ligga som grund för ett avslag. Därför undrar vi nu om vi kan driva denna fråga i exempelvis EU-/EG-domstol eller liknande, istället för den svenska länsrätten som skulle bli vår följande instans? Hur gör vi då, och måste vi isåfall få hjälp av en advokat?

Svar

Jag förstår din fråga som att du endast vill ha svar på reglerna för överklagan, och därför kommer jag inte att gå in närmre på vad som får ligga till grund för avslag på adoptionsansökan.

Först och främst, du frågar om era möjligheter att överklaga direkt till EU/EG-domstolen. EG-domstolen är Europeiska Unionens domstol som endast handhar mål som går ut på att tolka gemenskapsrätten, alltså de förordningar och direktiv som kommer ifrån EU.

Den domstol du tänker på är Europadomstolen. Misstaget är lätt gjort, men skillnaden är stor. Europadomstolen handhar mål som rör överträdelser av Europakonventionen om Mänskliga Rättigheter (EKMR). Konventionen behandlar till exempel frågor som, rätt till en rättvis rättegång, förbud mot tortyr, yttrandefrihet, religionsfrihet, etc. Alla EUs medlemsstater är anslutna till EKMR, men även andra länder är anslutna, och kan bli stämda inför Europadomstolen.

Enligt artikel 34 EKMR kan den som anser att dess rättigheter enligt konventionen blivit kränkta vända sig till domstolen. En förutsättning är dock, enligt art 35, att de inhemska rättsmedlen är uttömda. Detta innebär att målet inte längre kan överklagas till någon annan instans inom Sverige, alltså att målet tagits upp av Regeringsrätten/Högsta Domstolen, eller att målet inte fått prövningstillstånd till en högre instans.

I ert fall innebär detta att ni först måste överklaga till länsrätten, vilket troligen ändå varit det smidigaste alternativet. Europadomstolen är otroligt överbelastad och bara väntetiden för att få besked om prövningstillstånd beviljas eller inte kan ta år. Så överklaga till länsrätten och trösta er med att om handläggarens avslag är så pass godtyckligt som ni uppfattat det har ni ett starkt mål.

Publicerat i Processrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.