Överklagande av försäkringskassans beslut

Hur överklagar man ett beslut som Försäkringskassan tagit? Jag anser att FK inte beaktat alla fakta i målet och vill överklaga beslutet. Vad ska man ta med i en överklagan? Måste det tillkommit nya fakta i målet? Ska all korrepondens redovisas i bilagor? Jag tänkte skriva överklagan själv. Vad ska jag tänka på att få med?

Svar

Först och främst vill vi uppmärksamma skillnaden mellan en begäran om omprövning och överklagande av beslut. Vid omprövning ombeds beslutsmyndigheten att själva se över sitt beslut medan det vid överklagande begärs att en högre instans skall bedöma i frågan.

En omprövning kan enligt huvudregeln endast ske till din fördel och omprövning kan i princip begäras när som helst och hur många gånger som helst. En begäran om omprövning sker skriftligen och bör innehålla grunden till varför beslutet bör omprövas.

Du vill istället överklaga beslutet. Vi antar därför att du redan har begärt omprövning. En överklagan är möjlig om du fått avslag på din ansökan eller du av andra skäl är missnöjd med beslutet. Beslutet kan inte heller vid överklagan ändras till nackdel för den som överklagar. Av försäkringskassans beslut följer hur en överklagan skall göras och vart man skall vända sig. Det skall också påpekas att försäkringskassan erbjuder stöd till den som vill överklaga.

Överklagan skall vara skriftligt, var ställt till länsrätten, men skickas till försäkringskassan. Klaganden skall ange vilket beslut som överklagas och den ändring han begär. Dessutom bör grunden för ändring noga anges.

Överklagan skall ha nått försäkringskassan inom två månader från den dag klagande fick del av beslutet. Länsrättens beslut kan sedan överklagas till kammarrätten och vidare till Regeringsrätten.

Publicerat i Försäkringsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.