Överklagande av kommunalt vitesföreläggande

Jag har ett problem med att mitt sommarhus utsätts för skadegörelse. Detta har pågått i många år och nu har jag tyvärr inte råd att fixa alla sönderslagna fönster och sönderslagen inredning. Samtidigt är det någon som anonymt ringer och tipsar miljö och byggnadsnämnden i min kommun om att huset utgör en säkerhetsrisk. Nu har kommunen tagit ett beslut 15 maj om att jag måste åtgärda alla fönster senast den 22 maj annars 30 000 kr vite. Vad skall man göra? Det verkar som utpressning med hjälp av kommunen om att sälja fastigheten.

Svar

Till att börja med bör du polisanmäla all skadegörelse.

För att eventuella försäkringar ska kunna täcka skadegörelsen kommer ditt försäkringsbolag sannolikt kräva att du polisanmäler skadegörelsen.

Precis som du säger kan kommunen, vanligtvis genom byggnadsnämnden, ålägga fastighetsägaren att åtgärda brister och fel i fastigheten vid vite. Det betyder att fastighetsägaren tvingas betala vitesbeloppet om inte åtgärder för att avhjälpa brister och fel vidtas inom utsatt tid. Syftet med vitet är att fastighetsägaren hellre ska avhjälpa felen än behöva betala vitet.

I Plan- och bygglagen stadgas att om din sommarstuga har brister som kan äventyra säkerheten för dem som uppehåller sig i eller i närheten av den kan Byggnadsnämnden agera (10 kap 16 §). Generellt sett så ska bristerna i säkerhet vara mycket allvarliga för att vite ska komma på tal. När Byggnadsnämnden ändå anser att en byggnad bör åtgärdas skickas i princip alltid först ut varning om att vite kan komma att åläggas om inga åtgärder vidtas. Endast vid mycket allvarliga fall hoppar man över varningen.

Beslut om vite kan överklagas. Instruktioner för hur man överklagar ska finnas med i beslutet om vitesföreläggande. Finns inte det kan du vända dig till din kommun och påpeka detta. Även om kommunen så att säga är din motpart så är den skyldig att hjälpa dig i sådana frågor. Byggnadsnämndens beslut överklagas till länsrätten.

Publicerat i Offentlig rätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.