Preskription av kundfordran

Vi har fått en faktura på att byggnadsarbete som utfördes på vårt hus för över tre år sedan. Arbetet slutfördes nästan. Rent krasst kan vi nu konstatera att vi inte minns exakt vad som avtalats och att vi dessutom inte har pengar att betala med för närvarande. Får man skicka en faktura så långt efterråt? Det är tio dagars betalning, så den ska betalas nästa vecka och den är på över 30 000kr. Kan vi bestrida den med hänvisning till den långa tid som gått och hur gör man då?

Svar

Av din fråga framkommer att det har gått över tre år sedan tjänsten utfördes. Huvudregeln är att fordringar preskriberas efter tio år, men den fordran som byggnadsfirman har på dig är en konsumentfordran är preskriptionstiden tre år (preskriptionslagen (PreskL) 2 §). Preskription av en fordran innebär att byggnadsfirman förlorar sin rätt att kräva betalning (PreskL 8 §).

För att preskription ska ha inträtt måste tre år ha förflutit i sin helhet sedan fordran uppkom. Dessutom får det inte ha skett något preskriptionsbrott (PreskL 6 §). Ett preskriptionsavbrott har skett om du har erkänt fordringen på något sätt inför byggnadsfirman. Det kan vara ett löfte om betalning, en faktisk betalning av ränta eller huvudskuld eller att ni har diskuterat fordringen. Om byggnadsfirman skickat tidigare krav eller skrivelser angående fordringen räknas detta också som preskriptionsbrott. Om ett preskriptionsavbrott har skett räknas en ny treårig preskriptionstid från den dag den preskriptionsbrytande händelsen ägde rum (PreskL 7 §).

Om du anser att fordringen har preskriberas bör du ta kontakt med byggnadsfirman och meddela dem detta. Tänk på att om byggnadsfirman bestrider preskriptionen och ärendet går vidare till Kronofogden eller tingsrätten måste du kunna bevisa att fordringen har preskriberats.

Publicerat i Avtalsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.