Sälja andel i samägd fastighet

Om man samäger ett sommarhus med sina syskon, kan någon sälja sin del till en av syskonen utan att övriga tillfrågas?

Svar

När en fastighet ägs gemensamt av två eller flera personer blir lag 1904:48 om samäganderätt (SamägL) tillämplig. När det gäller samägda fastigheter måste man skilja mellan förfogandet över själva fastigheten samt delägarnas förfogande över respektive andel i fastigheten.

Vid förfogande över fastigheten krävs enligt huvudregeln i 2 § SamägL att samtliga delägare samtycker till att en viss åtgärd vidtas. Med ”förfoga” åsyftas främst varje rättslig disposition, inklusive försäljning, förpantning, uthyrning, eller i övrigt varje förfogande som innebär att äganderätten upphör eller i sin utövning begränsas. Från huvudregeln görs undantag för brådskande reparationer och liknande. Till nödvändiga och brådskande åtgärder får räknas bl.a. sådana som är föreskrivna i lag eller påbjudna av myndighet eller åtgärd för att skydda egendomen mot förstörelse eller hastig värdeförsämring (SamägL 2 §).

Däremot förfogar varje delägare fritt över sin andel i fastigheten, vilket bl.a. innefattar rätten att sälja andelen utan att de övriga ägarnas samtycke behöver inhämtas (detta framgår motsatsvis av 2 § SamägL). Med andra ord så föreligger det därmed inget hinder för ditt syskon att sälja sin andel av huset till någon av er, halva andelen till er var eller till någon helt annan. Delägaren har även rätt att ta ut det pris denne önskar, det vill säga vanligtvis då marknadspriset. Undantag från huvudregeln enligt ovan kan förekomma om något annat överenskommits genom samägaravtal eller finns uttryckt i gåvobrev eller testamente. Om ni andra som samäger fastigheten inte vill lösa ut ert syskon, så har denne rätt att enligt 6 § SamägL rätt att begära försäljning av det samägda godset på offentlig auktion. Försäljning på auktion får dock inte ske, om någon av er andra delägare kan påvisa att det föreligger synnerliga skäl. Vad som utgör synnerliga skäl får avgöras från fall till fall.

Publicerat i Fastighetsrätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.