Uppsägningstid vid avtal om inackordering av häst

Jag har en fråga rörande uppsägningstid för stallplats. Vi har inte avtalat med stallägaren om någon uppsägningstid. Vad gäller rent juridiskt? Finns det någon praxis eller lag om att man som inackordering alltid har ex en månads uppsägningstid?

Svar

Stallet är typiskt sett försett med spiltor d.v.s. bås för bunden häst, boxar med foderhäck, krubba och stege till skullen. Det har vanligtvis tak och väggar runtom.

Inackordering innebär permanent kost och logi. Det innebär i sin tur både avtal om kontinuerlig tillförsel av kost till hästen samt logi i spiltan för hästen. Vid ett sådant blandat avtal ska enligt praxis det rättsförhållande gälla som gäller för delen som är väsentlig i avtalet. I detta fall bör logi-delen ses som den väsentliga delen p.g.a. spiltans centrala betydelse i ett stallplatsavtal.

I praxis anses något som har tak och väggar vara ett hus. Ett avtal där hus eller delar av hus upplåts till nyttjande mot ersättning betecknas hyra, enligt 12 kap.1 § 1 st. 1 men. Jordabalken (JB). 12 kap. JB kallas även hyreslagen, HL. Notera att gratisupplåtelser inte ingår i hyra, men jag förmodar att ni har avtalat om ersättning för det är vanligast. Eftersom delen av huset inte används som bostad så är det en lokal, enligt 1 § 3 st. 2 men. HL. Ni har alltså ett hyresavtal avseende en lokal.

I lokalhyresavtalet ingår även övriga underordnade avtalsvillkor eftersom upplåtelsen, enligt praxis, ses som en enhet.

Ett hyresavtal som inte har ingåtts för bestämd tid gäller för obestämd tid och ska sägas upp för att upphöra att gälla, enligt 3 § 1 och 2 st. HL. Jag förmodar att ni har ett hyresavtal för obestämd tid eftersom du inte skrivit någon avtalstid.

Ett lokalhyresavtal för obestämd tid ska sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, 4 § 1 st. 2 p. HL. Enligt praxis är det också möjligt att i sin uppsägning ange ett senare månadsskifte än så, vilket är naturligt eftersom det ger båda parter mer framförhållning.

Råd

Jag råder dig att ha den inställningen att hyresavtalet avseende stallplatsen upphör att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen. Den lag som reglerar inackordering av häst är den s.k. hyreslagen. Vidare tipsar jag om följande näraliggande frågor hos Juridikrådgivarna: Uppsägningstid för stallplats (länk) och Hyresavtal avseende stallplats (länk).

Publicerat i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.