Väsentlig förändring av bostadsrättsförenings mark?

Min bostadsrättsförening har placerat en 3,5 m hög och 4,5 m bred klätterställning mindre än tre meter från min uteplats, utan att ha presenterat ritningar eller förslag innan. Tidigare fanns där en gungbräda, 50 cm hög, placerad en bit bort. Det går inte längre att använda uteplatsen, pga höjden och närheten samt insynen från föräldrar, barn och ungdomar som använder klätterställningen. Taket skuggar också ett fönster i vardagsrummet och den dominerar hela utsikten från samtliga rum i lägenheten där jag tidigare hade fri utsikt. Lekplatsen är jättestor och där finns gott om alternativa placeringar för klätterställningen. Det är främst jag som är drabbad. Kan styrelsen göra så här?

Svar

Enligt 9 kapitlet 15 § bostadsrättslagen ska beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark fattas på en föreningsstämma om inte något annat har bestämts i stadgarna.

Frågan är således om klätterställningen kan anses som en väsentlig förändring av föreningens mark. Utifrån din beskrivning av klätterställningens höjd och bredd, insyn från dem som nyttjar klätterställningen, begränsad utsikt samt den skugga som den medför i vardagsrummet torde uppförandet av klätterställningen innebära en väsentlig förändring.

Ett sådant beslut skulle ha tagits på en föreningsstämma. Enligt 9 kapitlet 14 § bostadsrättslagen ska bestämmelserna i 7 kapitlet lagen om ekonomiska föreningar tillämpas. Föreningsstämmans beslut utgörs enligt 7 kapitlet 13 § lagen om ekonomiska föreningar av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna.

Om klätterställningen anses som en väsentlig förändring skulle således beslutet om att uppföra den skett vid en föreningsstämma genom en omröstning med enkel majoritet. Det framgår utifrån din fråga inte huruvida beslutet tillkommit på angivet sätt varför det är svårt att ge ett definitivt svar.

Publicerat i Boenderätt. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Kommentarer är avstängda, men du kan lämna en trackback.

Kommentarer är avstängda.