Vad gör en arbetsmiljökonsult?

En arbetsmiljökonsult arbetar med att identifiera, utvärdera och lösa problem relaterade till arbetsmiljö. Det kan handla om allt från ergonomi och fysisk arbetsmiljö till psykosociala faktorer och kemiska hälsorisker på arbetsplatsen. Att anlita en arbetsmiljökonsult från Adapt kan ha många fördelar för både arbetsgivare och arbetstagare. En av de viktigaste fördelarna är att det kan … Läs mer

Vad är rekrytering?

Rekrytering är när en arbetsgivare söker efter en person som kan utföra ett jobb. Detta kan vara olika slags jobb och olika anställningar beroende på vad arbetsgivaren söker. Ofta är det en tillsvidaretjänst och då tillämpas i de allra flesta fall en fem månader lång provanställning. Efter sex månader övergår provanställningen till en tillsvidareanställning om … Läs mer