Advokater och rättshjälp

För att få möjlighet att få inträde till advokatsamfundet måste man ha en juristexamen i Sverige, sedan måste man även ha praktiserat juridisk verksamhet under en period på minst tre år. En advokat kan biträda klienter i domstol, en försvarsadvokat finns till för den tilltalades försvar i ett brottmål, och kan även bistå med annan rådgivning inom juridik. Alla typer av jurister kan inte kallas för advokat.

Om man är i behov av en advokat, och man måste gå till domstol då man inte kan lösa en tvist inom familjen, arbetet eller vad du än kan vara, kan man få rätt till rättshjälp. Kostnaderna för att få hjälp från en advokat, allt pappersarbete, rättegångskostnader etc. kan lätt bli en hög summa pengar. Rättshjälpen kan man ofta få genom sin hemförsäkring, men har man inte det kan det hända att man får rätt till hjälpen ändå. Ofta betalar det inte alla kostnader och avgifter, men i vissa fall kan det bli tal om det. Värt att tänka på är att om man skulle förlora i tvistemålet, måste man oftast stå för den andres rättegångskostnader. Rättshjälpen hjälper endast till med kostnaderna för din del i rättegången.

Det som ingår i rättshjälpen är ansökningsavgiften i domstol, kostnaderna för medlare, upp till 100 timmar med en advokat eller jurist, i vissa fall till exempel när det gäller barn kan hela kostnaden täckas. Det ingår även utredningskostnader upp till 10 000kr, kostnader för översättning och tolk, kopior av handlingar och dokument från myndigheter etc. Om man är målsägande eller tilltalad i ett brottmål riskerar man inte att få bekosta rättegången. Det finns med andra ord ingen risk att man måste ta ett lån hos någon långivare om man skulle bli dömd, eller om den åtalade skulle frias. Om det istället är ett tvistemål kan den som dragit igång rättegången bli bealningsskyldig för såväl sina egna, som motpartens omkostnader i samband med rättegången.

Det finns ingen lag i Sverige som säger att man är tvungen att uppträda i domstol med en advokat. Man kan alltså uppträda i domstol som kärande, svarande, målsägande eller tilltalad utan advokat eller någon annan form av ombud. Ett ombud som företräder någon i domstolen är heller inte tvungen att vara just en advokat, vem som helst kan agera biträde för andra personer i domstolen. Dock är det ett tvång att offentliga försvarare, alltså de som blir tilldelad ett ombud av staten, måste vara en advokat.

Andra typer av jurister kan arbeta som rådgivare när man exempelvis ska köpa eller sälja hus, ägarbyte i företag, när man skall starta ett företag och andra typer av situationer som kan kräva goda kunskaper inom juridik. Då kan man få hjälp med vad som kräver tillstånd, vilka papper som krävs, hur det fungerar när man skall anställa personal till sitt företag etc.

Aktuellt

Polisens inernrapport ang de sexuella övergreppen i Kungsträdgården. Ladda ner rapporten här