Vad är rekrytering?

Rekrytering är när en arbetsgivare söker efter en person som kan utföra ett jobb. Detta kan vara olika slags jobb och olika anställningar beroende på vad arbetsgivaren söker. Ofta är det en tillsvidaretjänst och då tillämpas i de allra flesta fall en fem månader lång provanställning. Efter sex månader övergår provanställningen till en tillsvidareanställning om arbetsgivaren är nöjd med rekryteringen.

Om arbetsgivaren inte är nöjd, eller inte har möjlighet att anställa personen på grund av ändrade förhållanden, har arbetsgivaren rätt att inte erbjuda en tillsvidaretjänst. Arbetstagaren får då se sig om efter ett nytt jobb och se de sex månaderna som en erfarenhet i arbetslivet. Rekrytering är inte alltid enkelt och ibland behövs det tas hjälp av externa rekryteringsföretag för att hitta rätt personal.

Rekryteringsföretag

Det finns vissa företag som endast fokuserar på att rekrytera, något som har blivit allt vanligare under senare år. Dessa företag har specialiserat sig på att hitta rätt kandidat för det aktuella jobbet. Vissa rekryteringsföretag specialiserar sig på en viss bransch, så att de lättare kan hitta den spetskompetens som behövs. Vissa företag specialiserar sig också på att hyra ut bemanning under en period.

Bemanningsföretag

Bemanningsföretag sysslar med uthyrning av personal till företag som behöver hjälp med personal. Det kan handla om korta perioder eller längre perioder. I dessa fall blir arbetstagaren anställd av bemanningsföretaget som i sin tur hyr ut personen till arbetsplatsen. Den som jobbar, jobbar åt företaget som behöver arbetskraft men när det gäller frågor om anställningen eller uppdraget är det bemanningsföretaget som sköter det.

Vad är bäst att välja som arbetstagare?

Vad är bäst för dig som arbetstagare? Bemanningsföretag eller inte? Det beror alldeles på dig som person. Föredrar du en tryggare, säkrare anställning där du vet var du kommer jobba framöver passar kanske inte ett bemanningsföretag dig. Om du ska vara på ett bemanningsföretag är det positivt om du är öppen för förändringar och tycker om att byta uppdrag ofta.