E-cigaretter är lagliga?

e-cigarettDe senaste åren har elektroniska cigaretter diskuterats ganska flitigt. Många är motståndare till dem eftersom de anses vara en inkörsport för unga, samt för att de inte löser grundproblemet för de som redan är rökare. Det dröjde en tid innan det prövades i domstol om e-cigaretterna var lagliga eller ej. Egentligen är det inte själva apparatens laglighet som prövats, utan den nikotinhaltiga vätska dessa laddas med. Läkemedelsverket hävdade tidigt att denna vätska skulle klassas som läkemedel och att försäljning utan tillstånd ej var tillåten. Denna åsikt har Läkemedelsverket fortfarande, trots att rätten tillåtit försäljning. En dom i Förvaltningsdomstolen i Malmö 2013 gav inte Läkemedelsverket rätt att förbjuda försäljningen av den nikotinhaltiga vätskan. Trots Läkemedelsverkets rättsliga motgång håller de alltså fortfarande fast vid sitt beslut. Däremot ingriper de inte aktivt mot dem som säljer nikotinhaltig vätska till e cigaretter.

Domen i Förvaltningsdomstolen gjorde att många butiker, både fysiska och på nätet, startades. Idag är e-cigaretten föremål för andra juridiska tvister. Många av dem rör huruvida det är rätt att förbjuda e-cigaretter på platser där rökförbud gäller.