Hur kollar man potentiella kunders kreditvärdighet?

Jag undrar hur man enklast kollar potentiella kunders kreditvärdighet?

Svar

Vid affärer med nya kunder som du inte är bekant med är det viktigt att kolla upp kundens kreditvärdighet för att säkerställa en säker affär. Hur görs det i praktiken och vad bör du ta reda på? Vad är intressant när du kollar kreditvärdigheten hos potentiella kunder? Denna artikel fokuserar särskilt på hur du kollar kreditvärdighet för företagskunder, då processen för privatpersoner skiljer sig till viss mån.

Vad ska du ta reda på?

Vid en potentiell affär med en ny kund är det viktigt att försäkra sig om att du som företagare får betalt för dina produkter eller tjänster. Det som är viktigt att ta reda på är företagskundens kreditvärdighet och betalningsförmåga. Om kundens företag har en betalningsanmärkning, bör det tolkas som en varningssignal att företaget kanske är på väg att hamna i obestånd. Det innebär en långvarig, möjligen varaktig, oförmåga att betala skulder.

Varifrån fås trovärdiga uppgifter?

Uppgifter om kreditvärdighet och betalningsförmåga fås med fördel från Guldbolag (guldbolag.se). Här samlas ekonomisk information om företagen i Sverige. Företagsuppgifter kan sökas med företagets namn, ett personnamn eller ort. Utöver information om ekonomisk omsättning, tilldelas företagen en värdering, som visas som ett visst antal guldfärgade V-bokstäver i sökresultaten. Värderingen baseras på företagens värde, stabilitet och lönsamhet i relation till andra företag. Skalan går från det lägsta värdet V- till det högsta värdet VVV.